Om Malling Rideklub

Om Klubben

Klubben startede i 1990  som en lille klub. Vi er stadig en lille klub, hvor forældrearbejde ligger til grund for klubbens fortsatte eksistens. Idag tæller klubben ca. 100 medlemmer.

Rideklubbens Formål

Malling rideklub er en lille klub, hvor der skal være rart at være. Klubben ønsker at skabe tryghed og sikkerhed for såvel børn som dyr. Eleverne lærer at have respekt for både hestene og hinanden, ligesom vi har hjælpsomhed i fokus. Vi lægger vægt på et godt socialt liv og sammenhold i klubben, bl.a. ved at afholde ridelejre, stævner og andre arrangementer, der følger årets gang, og som alle har hestene i fokus. 

I Malling rideklub gør vi meget ud af at lære eleverne, hvordan man færdes sikkert på og omkring hestene, det være sig i stalden, på fold og i ridehal. Der undervises i de basale ridekundskaber og hestens behov, røgt og pleje. Ligeledes bliver der internt afholdt striglekonkurrencer m.m.

Det vigtigste for klubben er at børnene

  • Får gode oplevelser sammen
  • Har det sjovt sammen
  • Får et godt kammeratskab med andre
  • Lærer at samarbejde ved at hjælpe hinanden med det praktiske og ikke mindst får et godt kendskab til samarbejdet med hesten som en god base for videre udvikling indenfor hestesporten.

 

Målgruppe 

Malling rideklub er for børn fra Ca 7 år og opefter. Men da ikke alle elever er ens, kan der i visse tilfælde gives dispensation til at starte tidligere, ligesom der kan være børn, der vurderes ikke at være helt klar endnu.

Vær opmærksom på, at vi kræver at forældrene er tilstede så længe børnene er små og uerfarne. Det vurderes af underviseren, hvornår de er parate til at være der selv. Det forventes ikke, at forældre deltager aktivt i undervisningen - dog forventes det at underviserne oplyses om evt sygdomme eller særlige behov. 

 

 

ks2