Generel information

Til elever, forældre og andre interesserede

Indmeldelse: 

Indmeldelse i Malling Rideklub kan ske efter 2 prøvetimer til underviseren og foretages på blanketten "Indmeldelse". Denne kan I få af underviseren eller findes her på klubbens hjemmeside under "blanketter". Er eleven under 18 år skal en forælder
eller værge underskrive indmeldelsen.

Udmeldelse:

Udmeldelse af Malling Rideklub skal ske med en måneds varsel til den 1. i måneden.
Eksempel: Ønsker du at stoppe med rideundervisningen og forventer at sidste undervisningstime er i slutningen af april, skal skriftlig udmeldelse ske senest den 31. marts til klubbens kasserer. Underviser informeres også og  kan udlevere blanketten "Udmeldelse", eller mail kan sendes til kasserer. Udmeldelsesblanket findes også på klubbens hjemmeside under "blanketter".


Skriftligheden ved ind- og udmeldelse skyldes mulighed for dokumentation overfor kommune og rideforbund.

Betaling:

Betaling af rideundervisning foregår halvårligt over netbank. Kasserer sender opkrævning
med beløb og kontonummer via mail, med mindre andet aftales.

Priser:

Medlemskontingent
pr. år kr. 300,-

Undervisning:

pr. md. 430,-*

*1 times miniputhold dog 375 kr,- pr. md.

Priser gældende pr 1. januar 2019

Afbud:

Afbud til rideundervisning SKAL ske til underviseren. Dette er vigtigt, da vi nogle
gange har oplevet at underviseren har været helt uden elever.

Sørg i den forbindelse for at få underviserens mobilnummer, dette kan findes på
opslag i rytterstuen og på hjemmesiden.

Kontakt:

Mailadresser
og telefonnumre på bestyrelsesmedlemmer og undervisere findes her på hjemmesiden under kontakt.

Ferier:

Som udgangspunkt er det kun i skolernes sommerferie, der ikke er undervisning. På øvrige ferietidspunkter samt helligdage tilbydes evt. alternative undervisningstidspunkter.

Forsikring:

Al færdsel og omgang med heste foregår på eget ansvar.
Derfor er det vigtigt at have en ulykkesforsikring. Tjek om jeres forsikring dækker rytterulykker, og hvis ikke så sørg for at tegne én, der dækker.

Forventninger i øvrigt:

Klubben forventer at man som forældre har en åbenhed overfor underviseren, hvis der er problemer i forbindelse med rideundervisningen. Modsat forventer vi også, at forældre kan tage imod informationer fra underviser om barnet, altså en gensidig åbenhed.

Vi forventer også at man bakker op om de aktiviteter klubben tilbyder udover undervisning, både som deltagere, tilskuere og ikke mindst som hjælpere i diverse sammenhænge, da alt hvad der foregår baseres på frivilligt arbejde.