Udmeldelse

Ved udmeldelse skal mail sendes til penge@malling-rideklub.dk. Heri skal elevens navn, holdet eleven ønsker at stoppe fra oplyses, samt dato for opsigelse. Vær opmærksom på at udmeldelse sker med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. 

Eller denne blanket udfyldes og afleveres til ridelæreren.